Psychoterapeut, psycholog, nebo psychiatr?

Pokud zrovna hledáte odbornou pomoc, je dobré vědět, co vlastně který odborník umí a v čem vám může pomoci, a kdo vlastně odborník je a kdo ne. Lidé totiž tyto pojmy běžně zaměňují a je pak těžké se v nich vyznat.

Takže kdo je kdo?

psycholog psychiatr psychoterapeut terapeut guru kouč

Psychiatr

Psychiatr je lékař a vystudoval medicínu. Rozumí celému tělu, stejně jako ostatní lékaři, ale během studia se začal specializovat na duševní zdraví. Léčí vážnější duševní onemocnění, stanovuje diagnózy a předepisuje antidepresiva a další léky. Spolupracuje s klinickými psychology a může v rámci léčby doporučit sezení s nimi.

Psycholog

Psycholog je člověk, který vystudoval obor psychologie. Při studiu se učil převážně o fungování duše, ne těla.
Klinický psycholog je člověk, který po studiu psychologie absolvuje stejnou atestační přípravu jako lékaři. Následně může poskytovat psychologické konzultace ve zdravotnictví, tedy hrazené zdravotním pojištěním. Nepředepisuje léky, může ale stanovit diagnózu. Ke klinickému psychologovi se jde objednat na základě doporučení od lékaře (praktického nebo psychiatra). Kvůli nízkému počtu psychologů ve zdravotnictví ale bývají poměrně dlouhé čekací lhůty.

Psychoterapeut

Pojem "psychoterapeut" bohužel zatím není oficiálně ukotvený v legislativě. V současné době probíhá souboj různých oborových asociací, kdo přesně toto slovo může používat. Podle standardů České asociace pro psychoterapii by psychoterapeut měl mít za sebou minimálně jeden akreditovaný psychoterapeutický výcvik. Výcviky běžně trvají 5-6 let, nejedná se tedy o žádné rychlokurzy. Psychoterapeut může, ale nemusí být zároveň i psycholog nebo psychiatr, tyto profese jsou kombinovatelné.
Pokud ale psychoterapeut není zároveň psychiatr, nikdy nepředepisuje léky.

Cílem psychoterapie je zlepšení nebo udržení kvality života klienta. Může pomoci s osobními, vztahovými, rodinnými i pracovními problémy. Psychoterapeut často pracuje se změnou naučených vzorců chování, které klientovi neslouží. Psychoterapeut pracuje s klientem spíše dlouhodobě.

Psychoterapie ale vypadá různě, protože psychoterapeutických směrů je mnoho - některé jsou analytické, jiné zaměřené na řešení, některé hodně pracují s tělem a jiné vůbec atd.

Zatímco péče klinického psychologa je hrazena ze zdravotního pojištění, u soukromého psychoterapeuta si sezení hradí klienti sami. U nás najdete pouze soukromé psychoterapeuty, někteří z nich jsou ale registrovaní v pilotním programu VZP.

humberto-chavez-FVh_yqLR9eA-unsplash Psychiatr

priscilla-du-preez-AOdELn6senM-unsplash 1 (1)Psycholog

abbat-uzkNxbPrN9E-unsplashPsychoterapeut

Fotografie jsou pouze ilustrační.


To ale ještě není všechno.
Je mnoho dalších lidí, kteří nabízejí různé formy pomoci, ale do žádné z výše uvedených skupin nespadají. Zmínit musíme i je.

Krizový intervent

Krizový intervent je pracovník krizových linek, krizových center a podobných institucí, má výcvik krizové intervence, nemusí být ani psycholog, ani psychoterapeut. Cílem krizové intervence je stabilizovat stav člověka v krizi, pomoci mu zvládnout emocionální zátěž a najít řešení akutního stavu. Jedná se tedy o krátkodobou práci v situaci, kdy aktuální problém "nepočká" a je potřeba jej řešit ihned. Na tuto formu pomoci může následně navázat psychoterapie, pokud po zažehnání krize klient potřebuje dlouhodobější péči.

Psychologický poradce

Psychologický poradce je psycholog, který nemá psychoterapeutický výcvik. Může poskytnout jednorázovou radu, pomoc, podporu nebo kratší systematickou práci. Nabízí konzultace konkrétních témat a různá řešení. Často pracuje např. s rodinami, ve školách a pedagogicko-psychologických poradnách, poradenství může být také profesní a kariérní.

Kouč

Kouč není odborník na duševní zdraví, pokud zároveň nemá psychologické nebo psychoterapeutické vzdělání. Dle zákona může být koučem kdokoliv, většinou se ale za kouče označuje někdo, kdo absolvoval akreditovaný koučovací výcvik. Ty jsou ale rozmanité, bývají podstatně kratší než ty psychoterapeutické, a nekladou nároky na předchozí vysokoškolské vzdělání. Koučem se tak může stát skoro kdokoliv. To znamená, že mezi kouči jsou obrovské rozdíly v kvalitě.

Jak se tedy práce kouče liší od psychoterapie?
Kouč je takový osobní trenér. Snaží se posunout klienta dopředu a pomoci mu dosáhnout jeho cílů pokládáním specifických otázek. Koučové se tedy často zaměřují na profesní nebo osobní rozvoj, řešení aktuální situace a plány do budoucna.
Dobrý kouč by (stejně jako psychoterapeut) měl umět rozeznat, kdy už jeho schopnosti nestačí a odkázat klienta na psychoterapeutickou, případně psychiatrickou pomoc. Na druhou stranu jsou psychoterapeuti, kteří absolvují i koučovací výcviky, aby dokázali svou práci přizpůsobit na míru zakázce klienta. 

Terapeut

Pokud jde o legislativu, pojem "terapeut" je na tom ještě o něco hůř než "kouč". Není nijak oficiálně ukotvený v zákoně, může se tak označit prakticky kdokoliv. My slovem terapeut běžně označujeme psychoterapeuty, to ale není pravidlo, které platí univerzálně. Zkráceně se tak označují i odborníci z jiných oborů - nutriční terapeut, fyzioterapeut... Toto slovo je jednoduše příliš obecné. To by samo o sobě nevadilo. Problém ale je, že každý "osvícený guru" se může beztrestně za terapeuta označovat, ačkoliv nemá žádný oficiálně uznávaný ani vědecky podložený výcvik, který by ho opravňoval k citlivé a zodpovědné práci s duší nebo tělem. To nutně nemusí znamenat, že každý "terapeut" je šejdíř, nebo že vám jeho práce nemůže pomoci. Protože ale není ověřená její efektivita, nikdo vám výsledky nemůže zaručit a může se snadno stát, že vyhodíte peníze z okna.


Tak co? Máte jasno?

Pokud si nejste úplně jistí, nevadí. Objednejte se k jakémukoliv odborníkovi (tedy člověku s jedním z uvedených výcviků nebo jiným odborným vzděláním). Nic nezkazíte tím, když se objednáte k psychologovi nebo psychoterapeutovi, případně když zavoláte na nějakou linku psychické pomoci. Každý odborník by vás totiž měl být schopen odkázat na takovou pomoc, která je pro vás aktuálně nejlepší.


Koho najdu na Terap.io?

Na našich stránkách najdete pouze soukromé ověřené psychoterapeuty.
Někteří jsou ještě ve výcviku a pracují pod supervizí, jiní mají roky zkušeností.
Několik z nichmá ale i koučovací výcviky. Můžete se k nim obrátit nezávisle
na tom, co vás pálí nebo čemu se chcete věnovat.

Vybrat terapeuta  

Máte otázky? Napište nám je na info@terap.io. Jsme tu pro vás.dlouhe_logo