Jak čerpat příspěvek na psychoterapii od ČPZP?

Cítíte se hůř v důsledku pandemie nebo souvisejících opatření? Zjistěte, jak ušetřit za psychoterapeutickou pomoc u ČPZP.

Získejte příspěvek až 5 x 500 Kč na terapii.

cpzp 2

Komu je příspěvek určený?

,,Příspěvek je určen pojištěncům ČPZP, kteří v souvislosti s pandemií COVID-19  potřebují psychosociální intervenci. Příspěvek slouží na intervenci absolvovanou u vybraného odborníka - soukromého terapeuta s patřičnou kvalifikací."

Ke komu se tedy mohu objednat?

,,Seznam vybraných spolupracujících psychoterapeutů je umístěn zde: Seznam psychoterapeutů. Příspěvek lze poskytnout také na on-line konzultaci/sezení."

Další podmínky:

  • Příspěvek lze poskytnout na konzultaci/sezení absolvovanou nejdříve 8. 2. 2021.
  • Cena 1 konzultace/sezení je stanovena na maximálně 700 Kč/sezení.
  • Příspěvek je možné čerpat jednotlivě (tj. až 500 Kč po každé konzultaci) nebo kumulovat, tzn. lze doložit i více dokladů o úhradě a částku z dokladů sečíst. Poslední, resp. nejnovější z dokladů nesmí být starší než 3 měsíce.
  • Příspěvek je čerpán převodem na bankovní účet (variantně je poukázán poštovním šekem/poukázkou) po předložení:
    • Čísla účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
    • Občanského průkazu.
    • Dokladu o úhradě. Doklad o úhradě musí být vystaven s účelem konzultace/sezení, např. krizová intervence, psychoterapie, psychoterapeutické sezení, psychoterapeutická konzultace, konzultace apod.

Zdroj informací:Máte jinou pojišťovnu? Podívejte se, jaké možnosti příspěvku nabízí.