Klára Vožechová

Klára Vožechová je psychoterapeutka na Terap.io. Vystudovala Policejní akademii a psychologii na FF UK. Je psychoterapeut ve výcviku (konkrétně výcvik Terapie v postmoderně - Gaudia), což znamená, že se psychoterapii uč a je pod odborným dohledem. Dlouhodobě také pracuje v oblasti školské primární prevence v neziskové organizaci Prevalis jako lektor programů pro třídní kolektivy, facilitátor růstových skupin pro děti a podílí se na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence a práce s třídním kolektivem. Má za sebou řadu kurzů a výcviků (krizová intervence, motivační rozhovory, mindfulness, přístup zaměřený na člověka, systemická terapie a koučování,...) a stovky hodin stáží a dobrovolnictví v různých neziskových organizacích. Více o Kláře se můžete dočíst na jejím profilu.

Jak fungujeme ve vztazích a proč na tom záleží

Půjdete-li na terapii, prvním krokem v terapeutickém procesu bude nejspíš snaha pojmenovat to,...

Když nemáme děti

aneb jak se nezbláznit z poznámek o našem osobním životě.

Sám sobě pokusným králíkem

Poznámka: Tento článek žádným způsobem nepodporuje pokusy na zvířatech. Pokud máte s pokusnými...

Očima terapeutky: Konec zaručených rad a tipů

Varování: Tento článek obsahuje nadsázku a zjednodušení.