Klára Vožechová

Vystudovala jsem Policejní akademii a psychologii na FF UK. Jsem psychoterapeut ve výcviku (konkrétně výcvik Terapie v postmoderně - Gaudia), což znamená, že se psychoterapii učím a jsem pod odborným dohledem. Dlouhodobě pracuji v oblasti školské primární prevence v neziskové organizaci Prevalis jako lektor programů pro třídní kolektivy, facilitátor růstových skupin pro děti a podílím se na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence a práce s třídním kolektivem. Mám za sebou řadu kurzů a výcviků (krizová intervence, motivační rozhovory, mindfulness, přístup zaměřený na člověka, systemická terapie a koučování,...) a stovky hodin stáží a dobrovolnictví v různých neziskových organizacích (viz profesní životopis).

Když nemáme děti

aneb jak se nezbláznit z poznámek o našem osobním životě.

Sám sobě pokusným králíkem

Poznámka: Tento článek žádným způsobem nepodporuje pokusy na zvířatech. Pokud máte s pokusnými...

Očima terapeutky: Konec zaručených rad a tipů

Varování: Tento článek obsahuje nadsázku a zjednodušení.